Konkurs za festival dječije pjesme ,,Naša radost2016.“

JU ,,DJEČJI SAVEZ”: Raspisan konkurs za festival ,,Naša radost 2016”

JU ,,Dječji savez” Podgorica raspisao je konkurs za međunarodni festival dječje pjesme ,,NAŠA RADOST 2016”.
Kompozicije je neophodno dostaviti do 29. aprila, a instrumentalne aranžmane najkasnije do 29. maja na adresu: JU ,,Dječji savez” sa naznakom za ,,Našu radost 2016”, Ul. Bokeška br. 2, 81000 Podgorica, Crna Gora.
Ukoliko se ne ispoštuje datum dostavljanja instrumentalnog aranžmana kompozicija će biti diskvalifikovana.
Na konkurs je potrebno prijaviti neobjavljene kompozicije za djecu. Jedan kompozitor može poslati najviše dvije kompozicije i biti autor najviše dva aranžmana. Melodiju kompozicije potrebno je potpisati tekstom i harmonskim simbolima u tri primjerka u klavirskom izvodu kao i partituru sa horskim aranžmanom, vodeći računa o opsegu dječjeg hora. Tekst kompozicije trebalo bi dostaviti u tri posebno otkucana primjerka, kao i radni (demo) snimak na audio-kaseti ili CD-u (dječji vokal uz pratnju najmanje jednog instrumenta).
Odabrane kompozicije pjevaće djeca do 13 godina. Izbor vokalnih solista za odabrane kompozicije na Festivalu vrši Umjetnički direktor Festivala u saradnji sa autorima kompozicija. Kompozicije odabrane od strane Selekcionog žirija se otkupljuju. Odabrane kompozicije se ne mogu naknadno povući. Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja odabranih kompozicija.
Radovi se šalju pod šifrom (rješenje šifre se dostavlja u posebno zatvorenim kovertama). Materijale nekompletnog sadržaja Selekcioni žiri neće razmatrati. Prispjeli materijali se ne vraćaju.
Festival će biti održan 24. septembra. Na Festivalu se dodjeljuju prva, druga i treća nagrada za kompoziciju,
nagrada za najbolji tekst, nagrada za najbolji aranžman, prva, druga i treća nagrada za interpretaciju, nagrada Dječjeg žirija i specijalne nagrade za najmlađeg učesnika, za najbolji scenski nastup i nagrada dječjeg hora ,,Zvjezdice”.
Sve informacije u vezi Festivala mogu se dobiti na e-mail [email protected] i pozivom na broj +382 20 665 089, +382 20 665 090 i +382 20 665 086.
www.djecji-savez.com

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *